'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez OSTASZEWO

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <ug@ostaszewo.pl> o 2020-02-10 09:45

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-02-11 07:46

 • Fw: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez OSTASZEWO

  Ostaszewo, dnia 21 lutego 2020 r.
  SG.1431.5.2020

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa
  sprawa-19233@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Odpowiadając na załączony wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:
  1) nie,
  2) c,
  3) b,
  4) 6,
  5) 0,
  6) 0.

  z up. Wójta
  Jerzy Bełcik
  Sekretarz Gminy Ostaszewo
  e-mail: sekretarz@ostaszewo.pl

  Urząd Gminy Ostaszewo
  ul. Kościuszki 51
  82-112 Ostaszewo
  tel. 55 247 13 18
  fax 55 247 13 69
  www.ostaszewo.pl
  ug@ostaszewo.pl

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), na stronie https://ugostaszewo.ssdip.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne.html umieszczone zostały szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Szczegółowe Klauzule Informacyjne umieszczone są również przy wejściu do Urzędu oraz dostępne u każdego Pracownika na stanowisku.