'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fw: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez JASTARNIA

  > ----- Original Message -----
  > From: sprawa-19237@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > To: sekretarz@jastarnia.pl
  > Sent: Monday, February 10, 2020 9:46 AM
  > Subject: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  >
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  >
  > 1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?Nie
  > 2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  > a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  > informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  > b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  > c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  > d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  > e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  > f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.
  >
  > 3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  > a) nie informowano o tym mieszkańców
  > b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  > Informacji Publicznej c) informowano w gazecie lub biuletynie
  > informacyjnym wydawanym przez samorząd
  > d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  > e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  > f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  > g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  > h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.
  >
  > 4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?3 radnych
  >
  > 5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?nikt się nie złosił
  >
  > 6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?nikt się nie wypowiedział

  Ewa Świątczak
  Biuro Rady Miejskiej Jastarni

  >
  >

 • Fwd: Re: Fw: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez JASTARNIA

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Fw: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Data: Fri, 14 Feb 2020 13:57:07 +0100
  Nadawca: radamiasta@jastarnia.pl <radamiasta@jastarnia.pl>
  Adresat: sprawa-19237@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  > ----- Original Message -----
  > From: sprawa-19237@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > To: sekretarz@jastarnia.pl
  > Sent: Monday, February 10, 2020 9:46 AM
  > Subject: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  >
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  > dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  > Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
  > publicznych:
  >
  > 1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  > dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
  > o samorządzie gminnym?Nie
  > 2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  > a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  > informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  > b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu
  > przed jego przygotowaniem
  > c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  > d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  > gminie osobą/osobami
  > e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  > f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.
  >
  > 3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  > będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  > wszystkie możliwe odpowiedzi):
  > a) nie informowano o tym mieszkańców
  > b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  > Informacji Publicznej c) informowano w gazecie lub biuletynie
  > informacyjnym wydawanym przez samorząd
  > d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  > e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę
  > lub wójta/burmistrza/prezydenta
  > f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  > nieprowadzonych przez samorząd
  > g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  > podczas spotkań z mieszkańcami
  > h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  > Prosimy o opisanie w jaki.
  >
  > 4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  > gminy?3 radnych
  >
  > 5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  > raportu o stanie gminy?nikt się nie złosił
  >
  > 6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  > stanie gminy?nikt się nie wypowiedział

  Ewa Świątczak
  Biuro Rady Miejskiej Jastarni

  >
  >

  Załączniki

  • Na_podstawie_art.pdf (nieskanowany) Skanuj