Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - Gmina Kaliska przez None

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 10 lutego 2020 roku dot.
  udostępnienia informacji publicznej na temat ,,Mieszkańcy i radni wobec
  raportu o stanie gminy''.

  Patrycja Rostowska

  Urząd Gminy Kaliska

  telefon: 58 58 89 201

  www: <http://www.kaliska.pl/> www.kaliska.pl

  adres: ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

  <https://www.facebook.com/gminakaliska/>

  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  (RODO), na stronie <http://bip.kaliska.pl/?id=936>
  http://bip.kaliska.pl/?id=936 umieszczone zostały szczegółowe informacje na
  temat przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto Ogólna Klauzula
  Informacyjna umieszczona jest na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w
  Kaliskach oraz Szczegółowe Klauzule Informacyjne dostępne są u każdego
  Pracownika na stanowisku.

  Załączniki

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - Gmina Kaliska przez None

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 10 lutego 2020 roku dot.
  udostępnienia informacji publicznej na temat ,,Mieszkańcy i radni wobec
  raportu o stanie gminy''.

  Patrycja Rostowska

  Urząd Gminy Kaliska

  telefon: 58 58 89 201

  www: <http://www.kaliska.pl/> www.kaliska.pl

  adres: ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

  <https://www.facebook.com/gminakaliska/>

  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  (RODO), na stronie http://bip.kaliska.pl/?id=936 umieszczone zostały
  szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.
  Ponadto Ogólna Klauzula Informacyjna umieszczona jest na tablicy
  informacyjnej w Urzędzie Gminy w Kaliskach oraz Szczegółowe Klauzule
  Informacyjne dostępne są u każdego Pracownika na stanowisku.

  Załączniki

  • image001_NW0uzfn.png (nieskanowany) Skanuj
  • ROM.1431.3.2020.III_-_Gmina_Kaliska.pdf (nieskanowany) Skanuj