Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez BRENNA

  Twoja wiadomość

  Do: poczta@brenna.org.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 10:09

  odczytano w dniu 11.02.2020 08:08.

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez BRENNA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej podajemy żądane dane:

  Ad.1 – Rada nie przyjęła takiej uchwały,

  Ad.2 – Raport przygotowywała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczonymi osobami w UG,

  Ad.3 – Informacje te były umieszczone na stronie internetowej gminy oraz w gazecie samorządowej,

  Ad.4 – 3 radnych zabrało głos,

  Ad.5 - 0,

  Ad.6 – 0.

  pozdrawiam,

  Izabela Heller

  Sekretarz Gminy Brenna

  Zastępca Kierownika USC

  Urząd Gminy Brenna

  ul. Wyzwolenia 77

  43-438 Brenna

  tel.: +48 33 85 36 222 wew. 220

  fax.: +48 33 85 36 370

  i.heller@brenna.org.pl

  www.brenna.org.pl

  Niniejsza wiadomość oraz wszelkie przesłane wraz z nią załączniki mają charakter poufny i są przeznaczone wyłącznie do odbiorcy, do którego są adresowane. Jeżeli wiadomość ta została otrzymana w wyniku pomyłki, prosimy o jej usunięcie i powiadomienie o tym fakcie nadawcy.