Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez POPÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ug@gminapopow.pl> o 2020-02-10 10:16

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-02-11 08:17

 • Przeczytane: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez POPÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ug@gminapopow.pl> o 2020-02-10 10:16

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-02-11 08:17

 • Udostępnienie informacji Gmina Popów przez POPÓW

  Dzień Dobry,

  w załączniku przekazujemy odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Z poważaniem

  --
  Bartosz Wojtyra
  Podinspektor d/s informatyzacji
  Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel. 343177067 w. 226
  e-mail: b.wojtyra@gminapopow.pl

  Informacja zawarta w niniejszej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona.Jeżeli Pan/Pani nie jest jej właściwym adresatem
  lub wiadomość została otrzymana przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nadawcy oraz o jej usunięcie.
  Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone.
  This e-mail and any attached files are confidential and may be legally privileged.If you are not the intended recipient,
  any disclosure, reproduction, copying, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited.
  If you have received this transmission by mistake please notify the sender immediately and than delete this email.

  Załączniki

  • 20200224120450.pdf (nieskanowany) Skanuj