Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KROCZYCE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <kroczyce@kroczyce.pl> o 2020-02-10 10:55

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2020-02-11 07:45

  __________ ESET Endpoint Antivirus __________

  Ta wiadomość e-mail została przeskanowana. Nie znaleziono zagrożeń.

  Wersja silnika detekcji: 20820 (20200211)

  https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROCZYCE

  UG-II.1431.00001.2020 UG-II.KW-00049/20 W odpowiedzi na Państwa wniosek
  z dnia 10 lutego 2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2020r.) z
  prośbą o udzielenie informacji w zakresie raportu o stanie gminy
  udostępniamy informacje na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z
  2019r. poz. 1429). Poniżej udzielam odpowiedzi na zawarte we wniosku
  pytania:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?

  Nie Rada Gminy Kroczyce nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem

  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji

  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami

  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu
  podmiotowi

  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):

  a) nie informowano o tym mieszkańców

  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej

  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd

  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej

  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta

  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd

  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami

  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.

  4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?

  Podczas debaty nad raportem o stanie gminy głos zabrało 4 radnych

  5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?

  Mieszkańcy gminy Kroczyce nie zgłosili się do zabrania głosu podczas
  debaty nad raportem o stanie gminy

  6) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?

  Mieszkańcy gminy Kroczyce nie byli obecni podczas debaty nad raportem o
  stanie gminy

  _Z poważaniem,_

  Agnieszka Stolarska

  Urząd Gminy Kroczyce