Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez RECZ

  Twoja wiadomość

  Do: recz@recz.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-10 11:02

  odczytano w dniu 2020-02-11 07:40.

 • FW: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez RECZ

  Dzień dobry

  Poniżej odpowiedzi na zadane pytania w sprawie raportu o stanie gminy.

  Z poważaniem

  Piotr Bohdziewicz

  Sekretarz Miejski

  Urząd Miejski w Reczu

  ul. Ratuszowa 17

  73-210 Recz

  tel. 95 765 4461

  mob. 603 717 771

  Klauzula informacyjna <http://bip.recz.pl/pliki/recz/File/rodo/klauzula%20informacyjna%20rodo.pdf>

  Załączniki

  • image001_oUpUNrv.jpg (nieskanowany) Skanuj
 • ODPOWIEDŹ NA INFORMACJĘ PUBLICZNĄ - GMINA RECZ przez RECZ

  W odpowiedzi na wniosek, przesyłam poniższe zapytania wraz z odpowiedziami:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym? - NIE

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
  do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
  można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
  możliwe odpowiedzi):
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
  NIKT

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
  o stanie gminy? NIKT

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy? NIKT

  --

  Z poważaniem

  Martyna Smus

  Biuro Rady i Kadr

  Urząd Miejski w Reczu

  ul. Ratuszowa 17

  tel. 95 765 44 61 wew. 104


  <http://bip.recz.pl/pliki/recz/File/rodo/klauzula%20informacyjna%20rodo.pdf>
  Klauzula informacyjna