'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź wniosek uip WOA.1431.6.2020.LK przez GRYFICE

  WOA.1431.6.2020.LK

  *Szymon Osowski*
  *Katarzyna Batko-Tołuć *
  *Sieć Obywatelska Watchdog Polska*
  *ul. Ursynowska 22/2
  **02-605 Warszawa*
  *sprawa-19520@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-19520@fedrowanie.siecobywatelska.pl>*

  Dzień dobry,
  na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) w odpowiedzi na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej przekazuję poniższe dane:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?

  *_Odpowiedź: Radni Rady Miejskiej w Gryficach na dzień dzisiejszy nie
  podejmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu
  o stanie gminy._*

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź):

  *_a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej_*

  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem

  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji

  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami

  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi

  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):

  a) nie informowano o tym mieszkańców

  *_b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej
  _*c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej

  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta

  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd

  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami

  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  *_Odpowiedź: Głos zabrał jeden radny Rady Miejskiej w Gryficach._*

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?

  *_Odpowiedź: Nie zgłoszono się (0)._*

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?

  *_Odpowiedź: Nie wypowiedziało się (0).
  _*

  Z poważaniem

  *Luiza Kowalska
  Urząd Miejski w Gryficach*
  Pl. Zwycięstwa 37
  72-300 Gryfice
  Tel. 91 38 53 224

  Załączniki