Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy. przez REWAL

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenia
  informacji publicznej, odpowiadam co następuje:

  Ad.1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którem mowa w art.28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym?

  Tak, Uchwała Nr X/63/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
  Gminy Rewal wotum zaufania.

  Ad.2) Jak przygotowano ww. raport

  a) Pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informację do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  Ad.3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu

  b) Informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej

  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta

  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami

  Ad.4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?

  Głos w debacie zabrało 5 Radnych.

  Ad.5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?

  Do zabrania głosu w debacie nie zgłosił się żaden z mieszkańców.

  Ad.6) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?

  Do zabrania głosu w debacie nie zgłosił się żaden z mieszkańców.

  Pozdrawiam

  Magdalena Czaplińska

  Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

  Urząd Gminy Rewal

  ul. Mickiewicza 19

  72-344 Rewal

  tel. 91 38 49 020

  "Informacja o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Rewal -
  <http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520> http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520 "

  ------------------------------

  Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
  przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
  przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  Załączniki

  • image001_n2Br4Cp.jpg (nieskanowany) Skanuj