'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez None

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie przesłane do tutejszego urzędu w dniu 11 lutego 2020 r.

  Trzcińsko-Zdrój, dnia 14 lutego 2020 r.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  BRKiA.0710.2.2020.BRKiA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Informuję, że:

  Ad. 1 Radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę dotycząca raportu o stanie gminy, uchwała jest dostępna na stronie http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/rada/uchwaly/2019/14/96.dhtml.

  Ad. 2. Raport przygotowali pracownicy wydziałów i składali informację do zastępcy Burmistrza, który scalił raport.

  Ad. 3 Społeczność informowano poprzez udostępnienie:

  a) na stronie BIP http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/menu/105.dhtml

  b) stronie internetowej https://www.trzcinsko-zdroj.pl/aktualnosci/pokaz/3023 ( informacja o możliwości zabrania głosu).

  c) Na fb https://www.facebook.com/trzcinskozdroj/posts/2305188876231984?__tn__=K-R

  Ad. 4. Radni nie zabrali głosu w debacie.

  Ad. 5. Dwóch mieszkańców zgłosiło się do udziału w debacie.

  Ad. 6. Jeden mieszkaniec wypowiedział się w debacie / http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/rada/protokoly/sesje/2019/14/175.dhtml / https://trzcinskozdroj.tv-polska.eu/film/469398-x-sesja-rady-miejskiej-w-trzcinsku---zdroju-28-czerwca-2019-r-

  --------------------------------------------------------------

  Sylwia Tyrpa
  Stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr, bhp, wyborów i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Urząd Miejski Trzcińsko-Zdrój
  ul. Rynek 15
  tel. 91 4148 001 wew. 30

  Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Gmina Trzcińsko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Trzcińska-Zdroju. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:

  http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/menu/82.dhtml

  Załączniki

 • w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie przesłane do tutejszego urzędu w dniu 11 lutego 2020 r. przez TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

  Trzcińsko-Zdrój, dnia 14 lutego 2020 r.

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie przesłane do tutejszego urzędu w dniu 11 lutego 2020 r.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  BRKiA.0710.2.2020.BRKiA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Informuję, że:

  Ad. 1 Radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę dotycząca raportu o stanie gminy, uchwała jest dostępna na stronie http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/rada/uchwaly/2019/14/96.dhtml.

  Ad. 2. Raport przygotowali pracownicy wydziałów i składali informację do zastępcy Burmistrza, który scalił raport.

  Ad. 3 Społeczność informowano poprzez udostępnienie:

  a) na stronie BIP http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/menu/105.dhtml

  b) stronie internetowej https://www.trzcinsko-zdroj.pl/aktualnosci/pokaz/3023 ( informacja o możliwości zabrania głosu).

  c) Na fb https://www.facebook.com/trzcinskozdroj/posts/2305188876231984?__tn__=K-R

  Ad. 4. Radni nie zabrali głosu w debacie.

  Ad. 5. Dwóch mieszkańców zgłosiło się do udziału w debacie.

  Ad. 6. Jeden mieszkaniec wypowiedział się w debacie / http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/rada/protokoly/sesje/2019/14/175.dhtml / https://trzcinskozdroj.tv-polska.eu/film/469398-x-sesja-rady-miejskiej-w-trzcinsku---zdroju-28-czerwca-2019-r-

  pozdrawiam

  --------------------------------------------------------------

  Sylwia Tyrpa
  Stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr, bhp, wyborów i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Urząd Miejski Trzcińsko-Zdrój
  ul. Rynek 15
  tel. 91 4148 001 wew. 30

  Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Gmina Trzcińsko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Trzcińska-Zdroju. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:

  http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/menu/82.dhtml

  Załączniki

  • herb1_OfTJk8D.gif (nieskanowany) Skanuj
  • DOC140220_p8jK4Xb.pdf (nieskanowany) Skanuj