'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

  • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

    1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

    2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
    a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
    b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
    c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
    d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
    e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
    f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

    3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
    a) nie informowano o tym mieszkańców
    b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
    c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
    d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
    e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
    f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
    g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
    h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

    4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

    5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

    6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

    Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez MANOWO

    Dzień dobry,
    W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

    Pozdrawiam

    Angelika Kaczanowska
    Podinspektor ds. kancelaryjnych

    Klauzula informacyjną o ochronie danych osobowych: https://bip.manowo.pl/dokumenty/menu/45

    Urząd Gminy Manowo
    ul. Szkolna 2
    76-015 Manowo
    tel. 94-318-32-20

    Załączniki

    • KO.1431.2.2020.AD.pdf (nieskanowany) Skanuj