'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez IŃSKO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@insko.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 11:21

  odczytano w dniu 10.02.2020 15:27.

 • Re: FW: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez IŃSKO

  Dzień dobry.

  W nawiązaniu do wniosku  o udzielenie informacji publicznej udzielam
  następującej informacji:

  Ad.1

  Odp.: Nie, Rada Miejska w Ińsku nie podjęła uchwąły w sprawie
  szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

  Ad.2

  Odp.: a

  Ad.3

  Odp.: b

  Ad. 4

  Odp.: Żaden radny nie zabrał głodu w debacie.

  Ad. 5

  Odp.: Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu.

  Ad.6

  Odp.: Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się w debacie.

  Informacje przygotował Jarosław Leśkiw - Sekretarz Gminy

  Z poważaniem

  Jarosław Leśkiw

  Sekretarz Gminy
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ińsku
  Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
  pow. stargardzki, woj. Zachodniopomorskie
  tel. 91 562 10 26
  fax. 91562 30 63

  W dniu 2020-02-11 o 12:03, UGiM Ińsko pisze: