Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez None

  Świnoujście 18 lutego 2020

  Szymon Osowski

  Katarzyna Batko – Tołuć

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Warszawa

  BIK.1431.10.1.2020

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej nadesłany drogą e-mail w dniu 10 lutego 2020 r. a dotyczący Raportu o stanie gminy, informuję że:

  Ad. 1. Rada Miasta Świnoujście nie przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie gminy.

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem

  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji

  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami

  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi

  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):

  a) nie informowano o tym mieszkańców

  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej

  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd

  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej

  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta

  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd

  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami

  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  Odp. Raport omawiano i opiniowano na poszczególnych komisjach stałych Rady Miasta Świnoujście (członkami komisji jest 21 radnych) oraz podczas samej sesji Rady Miasta. Na sesji głos zabrało 12 radnych.

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Odp. Nikt się nie zgłosił.

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Odp. Nikt się nie zgłosił.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

  Hanna Lachowska

  Główny Specjalista

  Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych

  Urząd Miasta Świnoujście

  www.swinoujscie.pl

  <http://www.facebook.com/swinoujsciemiasto> www.facebook.com/swinoujsciemiasto