Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez CZARNKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@czarnkowgmina.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 11:48

  odczytano w dniu 10.02.2020 15:32.

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez CZARNKÓW

  Dzień dobry,

  Gmina Czarnkow w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 lutego 2020 roku o
  udostępnienie informacji publicznej oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, art.
  4 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), a także art. 61
  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poniżej przesyła odpowiedzi na pytania.

  Ad. 1. Radni Gminy Czarnkow nie przyjęli uchwały w sprawie szczegołowych
  wymogow dotyczących raportu o stanie gminy, o ktorym mowa w art. 28 aa ustawy
  o samorządzie gminnym.

  Ad. 2. Raport o stanie gminy przygotowywali poszczegolni pracownicy referatow
  i składali informacje końcowe do sekretarza gminy.

  Ad. 3. Mieszkańcy Gminy Czarnkow nie byli informowani o możliwości zabrania
  głosu na temat raportu.

  Ad. 4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało dwoch
  radnych.

  Ad. 5. Do zabrania głosu podczas debaty na temat raportu o stanie gminy nie
  zgłosił się żaden mieszkaniec gminy.

  Ad. 6. W debacie na temat raportu o stanie gminy nie wypowiedział się żaden
  mieszkaniec gminy.

  Z poważaniem

  Joanna Mazur

  Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich


  Urząd Gminy Czarnkow
  ul. Rybaki 3
  64-700 Czarnkow
  tel. (067) 255 22 27, fax (067) 255 30 79
  e-mail: [urzad@czarnkowgmina.pl](mailto:urzad@czarnkowgmina.pl)
  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  tel. (067) 253 02 95 e-mail:
  [joanna.mazur@ugczarnkow.pl](mailto:joanna.mazur@ugczarnkow.pl)

  **Z klauzul ą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można
  zapoznać się [TUTAJ](http://ugczarnkow.home.pl/klauzulapoczta.pdf)**