Instytucja: 

BARTOSZYCE

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez BARTOSZYCE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 13:11

  odczytano w dniu 10.02.2020 16:01.

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez BARTOSZYCE

  Witam serdecznie,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informuję iż:

  1. Radni nie podjęli Uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 a ustawy o samorządzie gminnym.
  2. Raport przygotowany był:

  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy referatów, samodzielnych stanowisk i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (Biuro Rady)

  3. Jak informowano społeczność lokalną o tym kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu:

  a) informowano na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

  4. Nie odbyła się debata na temat raportu o stanie gminy.
  5. Nie odbyła się debata na temat raportu o stanie gminy.
  6. Nie odbyła się debata na temat raportu o stanie gminy.

  Urząd Gminy Bartoszyce

  Jolanta Sosińska

  Kierownik referatu OA

  Tel. 89 307 05 16

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia sprawnego kontaktu i załatwienia sprawy za pomocą poczty e-mail jest Wójt Gminy Bartoszyce. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Inofrmacji Publicznej

  Sekretariat Urzędu Gminy

  Plac Zwycięstwa 2

  11-200 Bartoszyce

  Tel. (89) 300 03 69

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia sprawnego kontaktu i załatwienia sprawy za pomocą poczty e-mail jest Wójt Gminy Bartoszyce.

  Szczegółow informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Biuletyny Informacji Publicznej.

  Załączniki

  • image001_lkV5wgT.jpg