Instytucja: 

EŁK

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez EŁK

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 13:17

  odczytano w dniu 11.02.2020 08:30.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej_ORE.1431.1.15.2020 przez EŁK

  Dzień dobry,

  w związku ze złożonym 10 lutego 2020 r. pocztą e-mail wnioskiem o
  udostępnienie informacji publicznej dot. raportu o stanie gminy, przesyłam w
  załączeniu odpowiedź.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

  Z poważaniem

  Renata Nowosielska

  Biuro Rady Gminy
  ---------------------------------------------------------------------
  Urząd Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
  tel. 48 87 619 45 00 faks 48 87 619 45 01

  <http://www.elk.gmina.pl/> www.elk.gmina.pl
  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne lub kierowane tylko do
  określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub
  osoby do której jest adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową
  lub być chroniona innymi przepisami prawnymi.

  Jeśli Pan/Pani nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona,
  proszę niezwłocznie zawiadomić o tym nadawcę odpowiadając na nią oraz ją
  skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie lub
  rozpowszechnianie tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono
  uznane za naruszające prawo.

  Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia
  danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces
  przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku
  błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i
  pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
  przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
  prosimy przesłać wersję drukowaną.

  Urząd Gminy Ełk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających w
  następstwie przesłania niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej
  przekazu, nieuprawnionego pozyskania, uszkodzenia lub zawirusowania.

  Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Ełk przetwarza dane osobowe, jako
  ich administrator, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

  Załączniki

  • image001_w18x8FQ.jpg
  • ORE.1431.1.15.2020___wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej_do_8cngZYM.pdf