'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KĘTRZYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <umketrzyn@miastoketrzyn.pl> o 2020-02-10 13:27

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-02-11 07:46

 • Przeczytane: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KĘTRZYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <umketrzyn@miastoketrzyn.pl> o 2020-02-10 13:27

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-02-11 07:46

 • Pismo- odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘTRZYN

  Witam,

  W załączeniu pismo

  Z poważaniem

  Inspektor

  Izabela Słomska

  Urząd Miasta Kętrzyn
  ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
  tel. 89 752 05 55
  <mailto:i.slomska@miastoketrzyn.pl> i.slomska@miastoketrzyn.pl

  cid:image001.jpg@01D55C30.12353480

  Gmina Miejska Kętrzyn 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
  tel. +48 89 752 05 20; fax +48 89 752 05 31; NIP: 742-205-13-31; REGON:
  510743440
  <http://www.miastoketrzyn.pl/> www.miastoketrzyn.pl,
  <http://bip.miastoketrzyn.pl/> bip.miastoketrzyn.pl

  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kętrzyn z siedzibą
  Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie (11-400)

  Dane zawarte w przesłanym przez Panią/Pana mailu będą przetwarzane w celu
  udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość mailową. Szczegółowe informacje
  na temat ochrony danych osobowych uzyskają Państwo pod adresem strony
  internetowej <http://bip.miastoketrzyn.pl/10009/Ochrona_danych_osobowych/>
  http://bip.miastoketrzyn.pl/10009/Ochrona _danych_osobowych/ oraz w
  siedzibie administratora.

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
  przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
  przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący adresatem jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy I usunięcie tego materiału z komputera.

  Załączniki

  • image001_PuIzy34.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • odpowiedź_na_wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej_Watchdog_SGe50EN.pdf (nieskanowany) Skanuj