Instytucja: 

BARCZEWO

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez BARCZEWO

  Szanowni Państwo

  Katarzyna Batko-Tołuć  i Szymon Osowski

  Dzień dobry,

  odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany
  drogą elektroniczną dnia 10.02.2020r.  zatytułowany : Mieszkańcy i radni
  wobec raportu o stanie gminy, informuję, że:

  1. Rada Miejska w Barczewie nie podejmowała uchwały w sprawie
  szczegółowych wymogów dotyczących raportu.

  2. Sekretarz Miasta koordynował wszystkie czynności począwszy od
  zebrania z poszczególnych Wydziałów i jednostek organizacyjnych Gminy
  informacji z realizacji zadań za rok 2018 oraz opracował zbiorczo raport
  o stanie gminy.

  3. Raport zamieszczono na stronie internetowej Gminy  i na stronie  BIP
  Gminy oraz przesłano elektronicznie Państwu radnym celem zapoznania.
  Burmistrz Barczewa  zapraszając mieszkańców do zapoznania się z
  dokumentem prosił o uwagi i wnioski  oraz udział w debacie nad raportem.

  4. Podczas debaty nad raportem o stanie gminy - radni nie zabierali głosu.

  5. Mieszkańcy nie zgłaszali wniosków o zabranie głosu podczas debaty nad
  raportem o stanie gminy.

  Z poważaniem

  Danuta Tarasiewicz

  Sekretarz Miasta