Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - OS.1431.26.2020 przez PURDA

  Na podst. art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 6 września 20014
  r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429
  ze zm.) przedstawiam informacje, o których mowa we winsoku:

  1. Radni Gminy Purda nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy.

  2. Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy jst, a informacje
  przekazywali do sekretarza.

  3. Społeczność byłą informowana o możliwości zabrania głosu w sprawie
  raportu poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz tablice ogłoszeń.

  4. Głos w sprawie raportu zabrało 5 radnych.

  5. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w sprawie raportu.

  6. Żaden nie wypowiedział się.

  --
  Pozdrawiam
  Lucyna Kruszyńska
  Inspektor ds. Obsługi Biura Interesanta
  Urząd Gminy Purda
  11-030 Purda 19
  89 522 89 56

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Gminę Purda znajduje się na stronie
  https://bip.purda.pl/cms/11681/obowiazek_informacyjny

  W dniu 2020-02-10 o 13:42, sprawa-19740@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: