Instytucja: 

SKARŻYSKO-KAMIENNA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez SKARŻYSKO-KAMIENNA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informuję:
  Ad. 1Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy,
  o którym mowa w art. 28 ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast na sesji
  Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
  procedowany był punkt 9 – „Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018
  rok” a debata w przedmiotowym
  temacie była w kolejnym 10 punkcie porządku sesji.

  Ad. 2 - odpowiedź "a"
  Ad. 3 - odpowiedź "b"
  Ad. 4 Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrało głos dwóch
  radnych.
  Ad. 5 Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy nikt z mieszkańców
  nie zgłosił się do zabrania głosu.
  Ad. 6 Żaden z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat
  raportu o stanie gminy.

  Agnieszka Jarosińska
  Urząd Miasta
  w Skarżysku-Kamiennej
  tel. 41 2520106
  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest
  Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez
  Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna.
  Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą
  danych osobowych dostępną na stronie internetowej
  bip.skarzysko.pl w zakładce "ochrona danych osobowych"