'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez BIAŁOŚLIWIE

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: ug@bialosliwie.net
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Data: 2020-02-10 14:26

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - udzielenie informacji publicznej przez BIAŁOŚLIWIE

  Białośliwie, 13.02.2020 r.

  RO.1431.5.2020

  Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  sprawa-19864@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-19864@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Udzielenie informacji publicznej

  W odpowiedzi na wniosekz dnia 10.02.2020 r. ( data wpływu do Urzędu:
  dnia10.02.2020 r. ) w sprawie udostępnienia informacji publicznej
  informuję, że:

  1)Radni Gminy Białośliwie nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

  2)Do przygotowania raportu został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy
  specjalny zespół ( odp.2b ).

  3)Społeczność lokalną o możliwości zabrania głosu w sprawie raportu o
  stanie gminy poinformowano ( odp.3b ).

  4)Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrał głos 1 radny.

  5)Mieszkańcy nie zgłosili się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy.

  6)Żaden z mieszkańców Gminy Białośliwie nie wypowiedział się w debacie
  na temat raportu o stanie gminy.

  Pozdrawiam
  *Marlena Hajman
  Zastępca Wójta Gminy Białośliwie*
  ul. Ks. Kordeckiego 1
  89-340 Białośliwie

  --

  Załączniki