Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.02.2020 przez BRUDZEW

  OR.1431.2.2020

  Poniżej udzielam odpowiedzi na wskazane pytania:

  (odpowiedzi są zaznaczone czcionką pogrubioną, podkreśleniem i kursywą)

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym?

  **_ Odp. NIE_**

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  _**a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) **_
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego
  przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
  osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
  można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe
  odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd
  _**g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami**_
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy
  o opisanie w jaki.

  4\. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
  **_ODP. 3_**

  5\. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
  o stanie gminy? _**ODP: 0**_

  6\. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy? _**ODP. 0**_

  Z poważaniem

  **Agata Kujawa**

  Inspektor ds. biura rady

  Urząd Gminy Brudzew

  ul. Turkowska 29

  62-720 Brudzew

  tel. 63 279 83 27

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej Rozporządzeniem,
  informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy
  Brudzew - siedziba Urzędu Gminy Brudzew przy ul. Turkowskiej 29, 62-720
  Brudzew. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o
  kontakt z Inspektorem Ochrony danych, pod numerem telefonu 63 279 83 27,
  adresem e-mail: _[dpo@brudzew.pl.](mailto:dpo@brudzew.pl)_

  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, w celach związanych
  z komunikacją pomiędzy Administratorem Danych a Państwem, przez okres
  niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu
  cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane
  podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz
  uprawnionym organom państwowym. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści
  swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej
  cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji
  ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania
  uniemożliwi współpracę i komunikację z Administratorem Danych.