Instytucja: 

GRANOWO

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - odpowiedź Gmina Granowo przez GRANOWO

  Granowo, dnia 21 lutego 2020r.

  ORG.1431.1.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  Gminy w Granowie podaje:

  Ad.1. Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu
  o stanie gminy.

  Ad.2. Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy wydziałów i
  składali informacje do osoby odpowiedzialnej , którą była Sekretarz Gminy.

  Ad.3. O zabraniu głosu na temat treści raportu poinformowano na stronie
  internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Ad.4. W debacie głos zabrało 3 radnych.

  Ad.5. Do zabrania głosu w debacie nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

  Ad.6. Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się w debacie na temat raportu.

  Sporządziła I.Hertig-Kruszona

  Urząd Gminy Granowo

  tel. 61 44 72 001 wew.37

  Ilona Hertig-Kruszona
  Urząd Gminy Granowo
  ul. Sportowa 2
  62-066 Granowo
  tel. 61 44 72 001 wew. 37

  W dniu 2020-02-11 o 10:49, Hanna Kaczmarek pisze:
  --
  Ilona Hertig-Kruszona
  Urząd Gminy Granowo
  ul. Sportowa 2
  62-066 Granowo
  tel. 61 44 72 001 wew. 37