'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez GRODZIEC

  Dzień dobry

  W nawiązaniu do dzisiejszego wniosku o udzielenie informacji publicznej
  proszę o kierowanie wszelkich wniosków na adres Urzędu Gminy Grodziec podany
  na stronie BIP Grodziec http://bip.grodziec.pl/dane tj. ug@grodziec.pl
  <mailto:ug@grodziec.pl> .

  Wnioski kierowane na inne adresy mogą być nieodebrane w przypadku
  nieobecności w pracy pracownika.

  Ponadto adres na który został skierowany wniosek oficjalnie już nie
  funkcjonuje i nie jest podany na stronie internetowej BIP.

  Potwierdzam wpływ dzisiejszego wniosku, ale nie gwarantuję odbioru
  przyszłych wniosków z powyższych względów.

  ------------------------------

  Sekretarz Gminy Grodziec

  Wiesława Szeflińska

  Tel. 63 248 55 00 wew. 29

  wieslawa.szeflinska@grodziec.pl <mailto:wieslawa.szeflinska@grodziec.pl>

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodziec
  reprezentowana przez Wójta Gminy Grodziec. Z Inspektorem ochrony danych w
  Gminie Grodziec można się skontaktować pod adresem e-mail iod@comp-net.pl
  <mailto:iod@comp-net.pl> Pozostałe informacje na temat zasad przetwarzania
  danych osobowych przez Administratora są dostępne na stronie www.grodziec.pl
  <http://www.grodziec.pl/> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
  Gminy Grodziec.

  Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
  przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
  przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  Załączniki

 • udostępnianie informacji publicznej przez GRODZIEC

  W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  ------------------------------

  Sekretarz Gminy Grodziec

  Wiesława Szeflińska

  Tel. 63 248 55 00 wew. 29

  wieslawa.szeflinska@grodziec.pl <mailto:wieslawa.szeflinska@grodziec.pl>

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodziec
  reprezentowana przez Wójta Gminy Grodziec. Z Inspektorem ochrony danych w
  Gminie Grodziec można się skontaktować pod adresem e-mail iod@comp-net.pl
  <mailto:iod@comp-net.pl> Pozostałe informacje na temat zasad przetwarzania
  danych osobowych przez Administratora są dostępne na stronie www.grodziec.pl
  <http://www.grodziec.pl/> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
  Gminy Grodziec.

  Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
  przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
  przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  Załączniki

  • 20200220100352501.pdf (nieskanowany) Skanuj