'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KOMORNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@komorniki.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-10 14:38

  odczytano w dniu 2020-02-11 07:19.

 • Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez KOMORNIKI

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi Wójta Gminy Komorniki na wniosek o
  udostepnienie informacji publicznej dotyczący raportu o stanie gminy.

  Z poważaniem

  Olga Karłowska

  Sekretarz Gminy Komorniki

  tel. +48 (61) 8 100 643

  e-mail: <mailto:sekretarz@komorniki.pl> sekretarz@komorniki.pl

  Urząd Gminy Komorniki

  ul. Stawna 1

  62-052 Komorniki

  tel. +48 (61) 8 107 751

  fax. +48 (61) 8 107 985

  e-mail: <mailto:sekretariat@komorniki.pl> sekretariat@komorniki.pl

  <http://www.komorniki.pl/> www.komorniki.pl

  komorniki

  Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne
  i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość
  niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę
  wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub
  właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać,
  ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej.

  Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
  Komorniki, ul. Stawna 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
  Osobowych: e-mail: <mailto:inspektor@rodo-krp.pl> inspektor@rodo-krp.pl,
  tel. +48 792 304 042.

  Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu
  i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania
  sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pani/Pana dane
  osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz
  czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
  przekazane do innych podmiotów.

  Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz
  pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem:
  <https://www.komorniki.pl/asp/pliki/aktualnosci/obowiazek_informacyjny_-_kli
  ent_jst_ost.pdf>
  https://www.komorniki.pl/asp/pliki/aktualnosci/obowiazek_informacyjny_-_klie
  nt_jst_ost.pdf

  Załączniki