'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Gmina Mosina Raport o stanie Gminy przez MOSINA

  Witam!

  W odpowiedzi na zapytanie dotyczące raportu o stanie Gminy informujemy, iż :

  1) Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  raportu o stanie Gminy, przesyłamy link z treścią Uchwały :
  http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_47.
  pdf

  2) Raport opracowywano w inny sposób : nad raportem pracował jeden
  pracownik Urzędu Miejskiego w Mosinie i zwracała się z prośbą o
  przygotowanie niektórych zagadnień do pracowników merytorycznych
  poszczególnych Referatów,

  3) Społeczność lokalną informowano na stronie internetowej Gminy Mosina,

  4) W debacie nad raportem o stanie Gminy Mosina wzięło udział 13 radnych
  Rady Miejskiej w Mosinie,

  5) Do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Mosina zgłosił
  się jeden mieszkaniec Gminy Mosina,

  6) W debacie nad raportem o stanie Gminy Mosina wypowiedział się jeden
  mieszkaniec.

  Z poważaniem

  Justyna Kaczmarczyk

  Audytor wewnętrzny

  tel. +48 618-109-504

  <mailto:audytor@mosina.pl> audytor@mosina.pl

  --------------------------------------------------

  Urząd Miejski w Mosinie

  pl. 20 Października 1

  62-050 Mosina

  tel. +48 618-109-500

  fax +48 618-109-558

  <http://www.mosina.pl/> www.mosina.pl

  <mailto:um@mosina.pl> um@mosina.pl

  --------------------------------------------------