Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PIASKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@piaski-wlkp.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 14:51

  odczytano w dniu 10.02.2020 15:57.

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PIASKI

  Witam, w załączeniu odpowiedź na wniosek o inf. publ.

  Pozdrawiam,
  Żaneta Gorwa
  Inspektor ds. kancelaryjno-technicznych

  telefon:(65) 529 54 41
  e-mail: <mailto:sekretariat@piaski-wlkp.pl> sekretariat@piaski-wlkp.pl
  e-mail: <mailto:z.gorwa@piaski-wlkp.pl> z.gorwa@piaski-wlkp.pl

  _____

  Gmina Piaski
  63-820 Piaski, ul. 6 stycznia 1
  NIP 6961750389
  TERYT 3004052

  <http://www.piaski-wlkp.pl/>

  <http://www.bip.piaski-wlkp.pl/>

  Informujemy, że administratorem danych osobowych nadawców i odbiorów korespondencji jest Gmina Piaski z siedzibą przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski. Z administratorem można kontaktować się pod nr tel. 65 5719030. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć pod adresem: www.piaski-wlkp.pl w zakładce RODO Klauzula informacyjna.
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub pisząc na adres Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.
  __________________________________________________________________________________
  The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

  Załączniki