'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: odpowiedź przez SWARZĘDZ

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: Biuro Rady Miejskiej Swarzędz <biurorady@swarzedz.pl>
  Date: pt., 15 maj 2020 o 12:37
  Subject: odpowiedź
  To: <biuro@siecobywatelska.pl>
  Cc: <joannakowerko@gmail.com>

  Dzień dobry!
  W odpowiedzi na wniosek informuję, że:
  Ad. 1. Rada Miejska w Swarzędzu nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
  Ad. 2. Dane do raportu przygotowują kierownicy poszczególnych wydziałów
  oraz dyrektorzy jednostek. Następnie wszystkie informacje kierowane są do
  koordynatora.
  Ad. 3. Mieszkańcy informowani są poprzez strony internetowe gminy oraz BIP.
  Ad. 4. Podczas debaty głos zabrało 5 radnych.
  Ad. 5. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
  Ad. 6. Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się debacie na temat raportu o
  stanie gminy.
  Z poważaniem

  *Hanna Mełeń*Kierownik Biura Rady Miejskiej

  Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
  Biuro Rady Miejskiej
  ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
  pok. 105, tel. 61 65 12 106
  *biurorady@swarzedz.pl*
  ------------------------------------