'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez SICIENKO

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@sicienko.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 20.01.2020 09:48

  odczytano w dniu 20.01.2020 14:06.

 • odpowiedź na wniosek - Gmina Sicienko przez SICIENKO

  Dzień dobry,

  w związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w
  załączeniu przesyłam odpowiedź.

  Z poważaniem

  --

  *Katarzyna Batka*

  Inspektor

  Referat Organizacyjny

  tel. (52) 58 70 757

  e-mail: katarzyna.batka@sicienko.pl <mailto:katarzyna.batka@sicienko.pl>

  Urząd Gminy w Sicienku

  ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
  www.sicienko.pl
  <mailbox://C:/Users/kbatka/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/mgiktco3.default/Mail/Local%20Folders/www.sicienko.pl>

  www.bip.sicienko.pl
  <mailbox://C:/Users/kbatka/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/mgiktco3.default/Mail/Local%20Folders/www.bip.sicienko.pl>

  Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Wójt Gminy Sicienko.
  Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku
  informacyjnego dostępne są tutaj <https://bip.sicienko.pl/?cid=633>.

  Załączniki