Instytucja: 

POLANICA-ZDRÓJ

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POLANICA-ZDRÓJ

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej otrzymany w dniu 03.02.2020 r.

  Ewa Szwed

  Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju

  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

  57-320 Polanica-Zdrój

  tel. 748680600

  faks.748681046

  Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
  podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
  powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
  dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
  błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć wiadomość. Nie możemy zagwarantować, że elektroniczny sposób
  transmisji wiadomości będzie bezpieczny i pozbawiony błędów, gdyż wiadomość
  taka może zostać przechwycona, zmieniona, utracona lub zniszczona, a także
  może dotrzeć z opóźnieniem, być niepełna lub zawierać wirusy. W związku z
  powyższym, nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w
  powyższej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej
  transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę zwrócić się o
  przesłanie papierowej kopii odnośnej wiadomości. Informacje zawarte w treści
  e-maila nie są stanowiskiem oficjalnym Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój i
  nie mogą być rozumiana jako jakakolwiek oficjalna decyzja Urzędu Miejskiego
  w Polanicy-Zdroju. Mają jedynie charakter informacyjny. Odpowiedzialność za
  ich treść spoczywa na osobie bezpośrednio wysyłającej e-mail. Podpis osoby
  która wysłała wiadomość powinien znaleźć się na końcu wiadomości e-mailowej.

  Załączniki

  • doc04213220200214131145.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz