'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez JANOWICE WIELKIE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@janowicewielkie.eu
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-03 07:54

  odczytano w dniu 2020-02-03 07:57.

 • Re: Raport przez None

  Witam, w odpowiedzi na pytania informuję:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym? Nie.

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
  do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) Nie.
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem. Nie.
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  Tak.
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
  osobą/osobami Nie.
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  Nie.
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki. Nie.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
  można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
  możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców Nie.
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej Tak.
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd Nie
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej Nie
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta Nie
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd Nie
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami Nie
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki. Nie

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
  2

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
  o stanie gminy? 0

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy? 0

  Miłosz Kamiński

  Sekretarz Gminy Janowice Wielkie

  tel. 75 75 15 124 wewn. 102, 100

  e-mail: sekretarz@janowicewielkie.eu

  Urząd Gminy w Janowicach Wielkich

  ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie