'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez JELCZ-LASKOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: um.info@jelcz-laskowice.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-03 07:54

  odczytano w dniu 2020-02-03 08:17.

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - odpowiedź na wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej w sp. raportu o stanie gminy przez JELCZ-LASKOWICE

  Witam,

  W odpowiedzi na wniosek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z
  dnia 03.02.2020 r. o udostępnienie informacji publicznych dotyczących
  raportu o stanie gminy uprzejmie informuję, co następuje:

  1) Radni Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nie podjęli uchwały w
  sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym
  mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.

  2) Raport o stanie Gminy Jelcz-Laskowice przygotowała firma zewnętrzna
  we współpracy z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy
  Jelcz-Laskowice.

  3) Informacja o możliwości zabrania głosu, przez mieszkańców gminy
  Jelcz-Laskowice, na temat treści Raportu o stanie Gminy Jelcz-Laskowice
  została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i
  Gminy Jelcz-Laskowice.

  4) Podczas debaty na temat Raportu o Stanie Gminy Jelcz-Laskowice głos
  zabrało 7 radnych.

  5) Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty na temat Raportu o
  Stanie Gminy Jelcz-Laskowice.

  6) Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty na temat Raportu o
  Stanie Gminy Jelcz-Laskowice , w związku z tym żaden z mieszkańców nie
  wypowiadał się na temat przedmiotowego Raportu.

  Pozdrawiam

  __________________

  Lidia Pasternak

  Biuro Rady Miejskiej

  w Jelczu-Laskowicach

  tel. 71 381 71 31

 • informacja publiczna przez None

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z
  dnia 03.02.2020 r. o udostępnienie informacji publicznych dotyczących
  raportu o stanie gminy uprzejmie informuję, co następuje:

  1. Radni Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nie podjęli uchwały w
  sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym
  mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
  2. Raport o stanie Gminy Jelcz-Laskowice przygotowała firma zewnętrzna
  we współpracy z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy
  Jelcz-Laskowice.
  3. Informacja o możliwości zabrania głosu, przez mieszkańców gminy
  Jelcz-Laskowice, na temat treści Raportu o stanie Gminy Jelcz-Laskowice
  została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i
  Gminy Jelcz-Laskowice.
  4. Podczas debaty na temat Raportu o Stanie Gminy Jelcz-Laskowice głos
  zabrało 7 radnych.
  5. Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty na temat Raportu o
  Stanie Gminy Jelcz-Laskowice.
  6. Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty na temat Raportu o
  Stanie Gminy Jelcz-Laskowice , w związku z tym żaden z mieszkańców nie
  wypowiadał się na temat przedmiotowego Raportu.

  Ewa Kocjan

  Kierownik Wydziału Organizacji i Obsługi