Instytucja: 

NOWA RUDA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Dotyczy: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Nowa Ruda przez NOWA RUDA

  Nowa Ruda, dn. 06-02-2020 FG.1431.01.2020

  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji na podstawie ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, informuję:

  >
  > 1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  > dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
  > o samorządzie gminnym?
      Odp. ad. 1) Rada Miejska w Nowej Rudzie *nie *podjęła uchwały w
  sprawie szczególnych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
  > 2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
     Odp. ad. 2) Punkt a)
  > a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  > informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  > b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu
  > przed jego przygotowaniem
  > c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  > d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  > gminie osobą/osobami
  > e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu
  > podmiotowi
  > f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.
  >
  > 3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  > będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  > wszystkie możliwe odpowiedzi):

    Odp. ad.3) Raport o stanie gminy został zamieszczony w BIP na 7 dni
  przed sesją na której podjęto uchwałę w sprawie jego przyjęcia

  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej
  > c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  > samorząd
  > d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  > e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę
  > lub wójta/burmistrza/prezydenta
  > f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  > nieprowadzonych przez samorząd
  > g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  > podczas spotkań z mieszkańcami
  > h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  > Prosimy o opisanie w jaki.
  >
  > 4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  > gminy?
      Odp. ad.4) W dyskusji dotyczącej raportu o stanie gminy brało
  udział 5 radnych.
  > 5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  > raportu o stanie gminy?
     Odp. ad.5) Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do wzięcia udziału w
  debacie na temat raportu o stanie gminy.
  > 6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  > stanie gminy?
     Odp. ad.6) Żaden z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na
  temat raportu o stanie gminy*.*

  --
  Z poważaniem:

  *Sebastian Dominiak*
  z-ca skarbnika Miasta Nowa Ruda
  Urząd Miejski w Nowej Rudzie
  Wydział Finansów Gminnych
  Rynek 1; 57-400 Nowa Ruda
  tel. 74 872 03 14 fax. 74 872 22 68