Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na informację publiczną przez OBORNIKI ŚLĄSKIE

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam skan pisma z odpowiedziami na Państwa wniosek o
  udostępnienia informacji publicznej nt. raportu o stanie gminy.

  Z poważaniem:

  Ewa Śliwińska

  Biuro Rady

  Gmina Oborniki Śląskie

  ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie

  tel. 71/ 310-35-19 wew. 430

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
  adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest
  przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych
  informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub
  podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość
  przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.


  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że:
  \- Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz
  Obornik Śląskich
  \- Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
  znaleźć na stronie:<http://www.oborniki-slaskie.pl>

  Załączniki