Instytucja: 

LUBISZYN

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez LUBISZYN

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_GeC15cM.txt
 • RAO.1431.5.2020.Odpowiedź na wniosek zdnia 03.02.2020.pdf przez LUBISZYN

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  _Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej_

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 3
  lutego 2020r. informuję:

  ad. 1) Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie określenia szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu;

  ad. 2) nad raportem pracowali poszczególni pracownicy urzędu i składali
  informacje do zastępcy wójta;

  ad. 3) mieszkańców poinformowano o dacie sesji, na której będzie
  omawiany raport o stanie gminy oraz o możliwości udziału w debacie nad
  raportem poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej gminy i
  w Biuletynie Informacji Publicznej

  ad. 4) nikt z radnych nie zabrał głosu podczas debaty na temat raportu;

  ad. 5 i 6) mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie nad raportem.

   Urszula Stolarska

  Z-ca Wójta Gminy

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub łączami):
  RAO.1431.5.2020.Odpowiedź na wniosek zdnia 03.02.2020.pdf

  --

  _*
  URZĄD GMINY LUBISZYN*_/*

  */Plac Jedności Robotniczej 1
  66-433 Lubiszyn
  woj. lubuskie/

  /tel. +48 95 727 71 30
  tel. +48 519 513 130
  fax +48 95 727 71 46

  http: www.lubiszyn.pl
  e-mail:{{ email }}

  Zastanówmy się czy jest konieczność drukowania każdego maila. Wspólnie
  zadbajmy o środowisko.

  Załączniki

  • herbwhite.JPG
  • RAO.1431.5.2020.Odpowiedź_na_wniosek_zdnia_03.02.2020.pdf