Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez SKĄPE

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@skape.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 03.02.2020 08:55

  odczytano w dniu 03.02.2020 13:12.

 • odpowiedź na wniosek przez SKĄPE

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  uprzejmie informuję:

  Ad. 1 Rada Gminy Skąpe nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy.

  Ad. 2 Raport opracował Sekretarz Gminy przy współpracy merytorycznych
  pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.

  Ad. 3 Mieszkańcy zostali poinformowani poprzez stronę internetową gminy i
  BIP.

  Ad. 4 Podczas debaty zabrało głos 3 radnych.

  Ad. 5 Do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec gminy.

  Ad. 6 -

  Z poważaniem,

  <http://www.skape.pl/>

  Alicja Hoppen-Anyszko | Sekretarz Gminy Skąpe

  a: Urząd Gminy Skąpe | Skąpe 65 | 66-213 Skąpe
  e: <mailto:zastepca@skape.pl> zastepca@skape.pl | w:
  <http://www.skape.pl/> www.skape.pl
  p: + 48 68 34 19 227 m: + 48 609 560 333

  Administratorem danych jest Wójt Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe.
  Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: <mailto:iod@skape.pl>
  iod@skape.pl , Skąpe 65, 66-213 Skąpe. Szczegółowe informacje o regułach
  przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem:
  <http://bip.skape.pl/668/Ochrona_Danych_Osobowych/>
  http://bip.skape.pl/668/Ochrona_Danych_Osobowych/

  Załączniki