Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez SZLICHTYNGOWA

  Twoja wiadomość

  Do: umig@szlichtyngowa.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-03 08:55

  odczytano w dniu 2020-02-03 09:59.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SZLICHTYNGOWA

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
  pocztą elektroniczną e-mail z dnia 03.02.2020 r. (data wpływu 03.02.2020 r.)
  Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa w załączeniu przesyła odpowiedź.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Z poważaniem

  Błażej Rajman

  Z-ca Burmistrza

  Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa

  ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

  tel. 65 549 23 27

  fax. 65 549 23 41

  kom. 601 482 217

  <http://www.szlichtyngowa.pl/> www.szlichtyngowa.pl

  cid:image001.png@01D1067A.6B90BF00

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
  Szlichtyngowa

  Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
  w zakładce

  Klauzula informacyjna RODO na stronie internetowej www.szlichtyngowa.pl

  Załączniki