Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez SZPROTAWA

  Twoja wiadomość

  Do: ratusz@szprotawa.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-03 08:55

  odczytano w dniu 2020-02-03 08:56.

 • FW: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez None

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek, poniżej podaję odpowiedzi na zawarte we wniosku zagadnienia:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  Nie, rada nie podjęła uchwały.

  2) Jak przygotowywano ww. raport ?

  Pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (sekretarza)

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu

  Informowano na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej

  4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  7 na 21 radnych

  5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci zabrania głosu w debacie nad raportem.

  6) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Nikt z mieszkańców nie wypowiadał się w debacie.

  Pozdrawiam

  Małgorzata Pachurka

  Referat Administracyjno-Organizacyjny

  tel. +48 68 376 07 74, 795 557 043

  e-mail: <mailto:m.pachurka@szprotawa-um.pl> m.pachurka@szprotawa-um.pl

  Herb24Urząd Miejski w Szprotawie

  ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa

  tel./fax +48 68 376 38 11

  <http://www.szprotawa.pl/> www.szprotawa.pl

  Treść niniejszej wiadomości oraz jej załączniki mogą zawierać informacje poufne lub inne, chronione przepisami prawa, które przeznaczone są wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Przypominamy, że ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią wiadomości, zawierającej informacje chronione przepisami prawa przez osoby inne niż adresat jest surowo wzbronione.

  <http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MTU4MDcxNjUyNjc0LjIzNDEyLjUyNTA3NTExMDE2MDE5NTUzMTlAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAwMyBGZWIgMjAyMCAwNzo1NToyNiAtMDAwMHxyYXR1c3pAc3pwcm90YXdhLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MA%3D%3D>

  __________ ESET Endpoint Security __________

  Ta wiadomosc e-mail zostala przeskanowana. Nie znaleziono zagrozen.

  wiadomosc e-mail do: Walasek Dominika (d.walasek@szprotawa-um.pl); i.stanczak@szprotawa-um.pl; Radziszowska Beata (b.radziszowska@szprotawa-um.pl) z tematem FW: Mieszkancy i radni wobec raportu o stanie gminy - nie zawiera zagrozen

  Wersja silnika detekcji: 20776 (20200203)

  https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

  __________ ESET Endpoint Security __________

  Ta wiadomosc e-mail zostala przeskanowana. Nie znaleziono zagrozen.

  wiadomosc e-mail od: Poczta Ratusz do: Walasek Dominika; i.stanczak@szprotawa-um.pl; Radziszowska Beata z tematem FW: Mieszkancy i radni wobec raportu o stanie gminy - nie zawiera zagrozen

  Wersja silnika detekcji: 20776 (20200203)

  https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

  __________ ESET Endpoint Security __________

  Ta wiadomosc e-mail zostala przeskanowana. Nie znaleziono zagrozen.

  wiadomosc e-mail do: 17961@fedrowanie.siecobywatelska.pl z tematem FW: Mieszkancy i radni wobec raportu o stanie gminy - nie zawiera zagrozen

  Wersja silnika detekcji: 20788 (20200205)

  https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

  Załączniki