Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez BIELAWY

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ugbielawy@lodz.home.pl> o 2020-02-03 09:00

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-02-03 11:17

 • Informacja publiczna - raport o stanie gminy przez BIELAWY

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej dotyczącej raportu o stanie gminy, poniżej udzielam odpowiedzi:

  ad. 1) Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
  ad. 2) Nad przygotowanie raportu pracowali poszczególni pracownicy referatów i składali informacje do koordynatora (sekretarza gminy).
  ad. 3) Informacja o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
  ad. 4) Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 2 radnych.
  ad. 5) Do dyskusji na temat raportu o stanie gminy nie zgłosił się nikt z mieszkańców gminy.
  ad.6) W debacie na temat raportu o stanie gminy nie wypowiedział się żaden mieszkaniec gminy.

  Z poważaniem
  Stanisława Błaszczyk – Sekretarz Gminy Bielawy