Instytucja: 

DMOSIN

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez DMOSIN

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 03.02.2020 09:01

  odczytano w dniu 03.02.2020 09:45.

 • RE: Odpowiedź na wniosek o informaje publiczną - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez None

  SG.1431.3.2020

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
  Członkowie Zarządu

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872

  W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznych złożony na
  podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie
  do informacji publicznej przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska, uprzejmie informuję iż:

  Ad. 1) Zgodnie z art. 28aa ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy
  może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Rada
  Gminy Dmosin nie przyjmowała tego typu uchwały.

  Ad. 2) nad przygotowywaniem raportu pracowali poszczególni pracownicy
  wydziałów i składali informacje do sekretarza i wójta gminy

  Ad. 3) informowano w Biuletynie Informacji Publicznej

  Ad. 4) w zaplanowanej debacie radni nie zabierali głosu

  Ad. 5) nie było zgłoszeń mieszkańców

  Ad. 6) nie było

  Z poważaniem

  Jolanta Wojciechowska

  Sekretarz Gminy Dmosin

  Urząd Gminy Dmosin

  Dmosin 9

  95-061 Dmosin

  Tel. 46 874-62-94

  601 204 847

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO,
  informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin
  reprezentowana przez Wójta Gminy.
  W celu udzielenia Państwu informacji dotyczących Administratora Danych,
  Inspektora ochrony danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych,
  odbiorcach danych, okresu przechowywania danych, przysługujących Państwu
  prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu, przygotowaliśmy
  dla Państwa specjalną stronę
  <https://dmosin.pl/wiadomosci/792/wiadomosc/149793/ogolna_klauzula_informacy
  jna_rodo>
  https://dmosin.pl/wiadomosci/792/wiadomosc/149793/ogolna_klauzula_informacyj
  na_rodo, na której znajdą Państwo informacje na wskazany powyżej temat.
  Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi informacjami. W razie jakichkolwiek
  pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 • RE: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez DMOSIN

  SG.1431.4.2020

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
  Członkowie Zarządu

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872

  W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznych złożony na
  podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie
  do informacji publicznej przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska, uprzejmie informuję iż:

  Ad. 1) Zgodnie z art. 28aa ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy
  może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Rada
  Gminy Dmosin nie przyjmowała tego typu uchwały.

  Ad. 2) nad przygotowywaniem raportu pracowali poszczególni pracownicy
  wydziałów i składali informacje do sekretarza i wójta gminy

  Ad. 3) informowano w Biuletynie Informacji Publicznej

  Ad. 4) w zaplanowanej debacie radni nie zabierali głosu

  Ad. 5) nie było zgłoszeń mieszkańców

  Ad. 6) nie było

  Z poważaniem

  Jolanta Wojciechowska

  Sekretarz Gminy Dmosin

  Urząd Gminy Dmosin

  Dmosin 9

  95-061 Dmosin

  Tel. 46 874-62-94

  601 204 847

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO,
  informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin
  reprezentowana przez Wójta Gminy.
  W celu udzielenia Państwu informacji dotyczących Administratora Danych,
  Inspektora ochrony danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych,
  odbiorcach danych, okresu przechowywania danych, przysługujących Państwu
  prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu, przygotowaliśmy
  dla Państwa specjalną stronę
  <https://dmosin.pl/wiadomosci/792/wiadomosc/149793/ogolna_klauzula_informacy
  jna_rodo>
  https://dmosin.pl/wiadomosci/792/wiadomosc/149793/ogolna_klauzula_informacyj
  na_rodo, na której znajdą Państwo informacje na wskazany powyżej temat.
  Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi informacjami. W razie jakichkolwiek
  pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.