'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez GALEWICE

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@galewice.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-03 09:05

  odczytano w dniu 2020-02-03 09:28.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez None

  LOGO-stopka.jpg

  Beata Janiaczyk
  Sekretarz
  Urząd Gminy w Galewicach
  ul.Wieluńska 5, 98-405 Galewice
  tel.(62) 783-86-33
  <mailto:sekretarz@galewice.pl> e-mail:sekretarz@galewice.pl
  <http://galewice.pl/> www.galewice.pl

  _____

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Galewice z siedzibą ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą mailową: inspektor@myiod.pl. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną korespondencje. Szczegółowa treść klauzuli informacyjnej znajduje się w pod danymi kontaktowymi na stronie internetowej Administratora danych pod adresem: <http://www.galewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=199&strona=1> www.galewice.pl/kontakt

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej- Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez None

  Dzień dobry !

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

  1. Radni Gminy Galewice nie podjęli uchwały ws wymogów dotyczących
  raportu o stenie gminy.

  2. Raport przygotowano wspólnie; pracowali nad nim poszczególni
  pracownicy referatów i składali informacje do sekretarza gminy.

  3. Społeczność lokalną informowano o możliwości zabrania głosu na
  temat treści raportu na stronie internetowej gminy.

  4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głoś zabrał jeden
  radny.

  5. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu na temat
  raportu.

  6. Żaden mieszkaniec nie zabrał głosu w debacie .

  Beata Janiaczyk - Sekretarz Gminy  LOGO-stopka.jpg

  Beata Janiaczyk
  Sekretarz
  Urząd Gminy w Galewicach
  ul.Wieluńska 5, 98-405 Galewice
  tel.(62) 783-86-33
  <mailto:sekretarz@galewice.pl> e-mail:sekretarz@galewice.pl
  <http://galewice.pl/> www.galewice.pl

  _____

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Galewice z siedzibą ul.
  Wieluńska 5, 98-405 Galewice. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy
  jest drogą mailową: inspektor@myiod.pl. Dane będą przetwarzane w celu
  odpowiedzi na przesłaną korespondencje. Szczegółowa treść klauzuli
  informacyjnej znajduje się w pod danymi kontaktowymi na stronie internetowej
  Administratora danych pod adresem:
  <http://www.galewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=199&strona=1>
  www.galewice.pl/kontakt

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
  skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
  adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
  rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
  zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez GALEWICE

  Dzień dobry !

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

  1. Radni Gminy Galewice nie podjęli uchwały ws wymogów dotyczących raportu o stenie gminy.

  2. Raport przygotowano wspólnie; pracowali nad nim poszczególni pracownicy referatów i składali informacje do sekretarza gminy.

  3. Społeczność lokalną informowano o możliwości zabrania głosu na temat treści raportu na stronie internetowej gminy.

  4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głoś zabrał jeden radny.

  5. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu na temat raportu.

  6. Żaden mieszkaniec nie zabrał głosu w debacie .

  Beata Janiaczyk – Sekretarz Gminy  LOGO-stopka.jpg

  Beata Janiaczyk
  Sekretarz
  Urząd Gminy w Galewicach
  ul.Wieluńska 5, 98-405 Galewice
  tel.(62) 783-86-33
  <mailto:sekretarz@galewice.pl> e-mail:sekretarz@galewice.pl
  <http://galewice.pl/> www.galewice.pl

  _____

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Galewice z siedzibą ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą mailową: inspektor@myiod.pl. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną korespondencje. Szczegółowa treść klauzuli informacyjnej znajduje się w pod danymi kontaktowymi na stronie internetowej Administratora danych pod adresem: <http://www.galewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=199&strona=1> www.galewice.pl/kontakt

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

  Załączniki

  • image002_Kq9uqRy.png (nieskanowany) Skanuj
  • image003_z55vSFg.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image006.png (nieskanowany) Skanuj
  • image007.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image008_u0bcmrZ.jpg (nieskanowany) Skanuj