'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez GŁOWNO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat_um@glowno.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Miasta Głowno przez None

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesyłam
  poniżej odpowiedzi na poszczególne pytania.

  *1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?*

  Radni Rady Miejskiej w Głownie nie przyjęli uchwały w sprawie
  szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
  **

  *2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)*
  _a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) _
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  *3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):*
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  _b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej_
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta
  _f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd_
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.

  *4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?*

  Podczas debaty na temat raportu wypowiedziało się dwóch radnych. *
  *

  *5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?*

  Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy.
  **

  *6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy?*

  Żaden z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy.
  **

  --
  Rafał Jaśkowski
  kierownik
  Referat Promocji i Komunikacji Społecznej

  tel/fax. (42) 719 11 51 w. 213
  e-mail: rjaskowski@glowno.pl

  Urząd Miejski w Głownie
  ul. Młynarska 15
  95-015 Głowno
  www.glowno.pl

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Głownie jest Burmistrz Głowna z siedzibą w Głownie przy ul. Młynarskiej 15, 95-015 Głowno
  tel./fax: +48 (42) 719-11-51, e-mail: sekretariat@glowno.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePuap: /UMGlowno/skrytka
  Szczegółowe informacje pod adresem: http://glowno.bip.net.pl, w zakładce Ochrona danych osobowych