Instytucja: 

NOWY KAWĘCZYN

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez NOWY KAWĘCZYN

  Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazuje poniżej odpowiedzi na zawarte w nim pytania:

  Ad. 1. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dot. raportu o stanie gminy.

  Ad 2. a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  Ad. 3. b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej

  Ad. 4. 0

  Ad. 5. 0

  Ad. 6. 0

  Z poważaniem

  Sylwia Pijanka
  Sekretarz Gminy

  Bez tytułu

  URZĄD GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn. Tel: 0-46 831-42-89, 0-46 831-41-41, Fax: 0-46 831-42-89
  E-mail: {{ email }}
  Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowy Kawęczyn reprezentowana przez Wójta Gminy. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public w zakładce ochrona danych osobowych.

  Załączniki

  • image001_McQR5aU.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image002_beRrj3Z.png (nieskanowany) Skanuj