Instytucja: 

Piotrków Trybunalski

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez Piotrków Trybunalski

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez Piotrków Trybunalski

  *Biuro Obsługi Mieszkańców
  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego*

  **

  informuje, że wiadomość została przesłana

  do komórki merytorycznie odpowiedzialnej za załatwienie sprawy.

  Pozdrawiamy BOM

  W dniu 2020-02-03 o 09:42, {{ email }} pisze:
  Podpis maili
  ------------------------------------------------------------------------
  <www.piotrkow.pl>[Oficjalna strona miasta www.piotrkow.pl]
  <http://www.piotrkow.pl>

  *Kancelaria BOM*
  Biuro Obsługi Mieszkańców

  Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Tryb.
  tel.:44 732 77 84
  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  <http://www.facebook.com/piotrkowpl>
  <http://www.youtube.com/user/piotrkowTV>

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez None

  *Biuro Obsługi Mieszkańców
  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego*

  **

  informuje, że wiadomość została przesłana

  do komórki merytorycznie odpowiedzialnej za załatwienie sprawy.

  Pozdrawiamy BOM

  W dniu 2020-02-03 o 09:40, {{ email }} pisze:
  Podpis maili
  ------------------------------------------------------------------------
  <www.piotrkow.pl>[Oficjalna strona miasta www.piotrkow.pl]
  <http://www.piotrkow.pl>

  *Kancelaria BOM*
  Biuro Obsługi Mieszkańców

  Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Tryb.
  tel.:44 732 77 84
  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  <http://www.facebook.com/piotrkowpl>
  <http://www.youtube.com/user/piotrkowTV>

 • Odpowiedź na wniosek o udip;Sygnatura sprawy: DBI.1431.30.2020 przez Piotrków Trybunalski

  Dzień dobry, w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej,

  Monika Jarzębska

  UM Piotrkowa Trybunalskiego

  DBI, tel. 447323034

  [{{ email }}](mailto:{{ email }})

  Załączniki

  • 1093181_Odpowiedź_na_wniosek.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o udip;Sygnatura sprawy: DBI.1431.30.2020 przez None

  Dzień dobry, w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej,

  Monika Jarzębska

  UM Piotrkowa Trybunalskiego

  DBI, tel. 447323034

  [{{ email }}](mailto:{{ email }})

  Załączniki

  • 1093181_Odpowiedź_na_wniosek_JOVoX54.pdf (nieskanowany) Skanuj