Instytucja: 

ROKICINY

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez None

  Rokiciny-Kolonia, 04.02.2020r.

  ROR.1431.11.2020

  Witam, w odpowiedzi na wniosek z dnia 03.02.2020r. o udzielenie
  informacji publicznej, Urząd Gminy w Rokicinach informuje, że:

  ad.1. Rada Gminy Rokiciny nie podejmowała uchwały w sprawie
  szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy;

  ad.2. Nad raportem o stanie gminy pracowali poszczególni pracownicy
  referatów i przekazywali informacje do koordynatora- Sekretarza Gminy;

  ad.3. O możliwości zabrania głosu w sprawie raportu przez mieszkańców
  informował wójt podczas transmitowanych sesji Rady Gminy;

  ad.4. Żaden radny nie zabrał głosu podczas debaty o raporcie o stanie gminy;

  ad.5. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie o
  raporcie o stanie gminy;

  ad.6. Żaden mieszkaniec nie zabrał głosu podczas debaty o raporcie o
  stanie gminy.

  --
  Pozdrawiam,
  Bożena Bykowska
  /Sekretarz Gminy Rokiciny
  Telefon: 44 719 59 41/

  /Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rokiciny. Dane
  przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do
  dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
  Więcej informacji znajdziesz na stronie bip.rokiciny.net w zakładce
  "RODO"./