Instytucja: 

SŁUPIA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez SŁUPIA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 3 lutego 2020 roku
  Z poważaniem

  Małgorzata Bachura
  Urząd Gminy w Słupi
  Słupia 136
  96-128 Słupia
  tel. 46 831-55-91 wew. 15

  *Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych, inaczej RODO, informuję, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestWójt Gminy Słupia mający
  siedzibę w Urzędzie Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia. Kontakt
  jest możliwy za pomocą telefonu: nr 46 831-55-91 lub pisemnie na adres
  siedziby, e-mail {{ email }} <mailto:{{ email }}>, bądź
  pod wskazanym wyżej adresem siedziby. Wyznaczono Inspektora Ochrony
  Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:
  {{ email }} <mailto:{{ email }}> Administrator będzie przetwarzał
  Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tzn. w celu prowadzenia
  korespondencji.

  Załączniki

  • odpowiedź_7.docx (nieskanowany) Skanuj