Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez ZDUŃSKA WOLA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@ugzw.com.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 03.02.2020 09:46

  odczytano w dniu 05.02.2020 07:22.

 • Raport o stanie gminy odpowiedź - na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez ZDUŃSKA WOLA

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem

  Ewa Padzik

  Sekretarz Gminy Zduńska Wola

  tel. 43 825 33 70
  e-mail: <mailto:sekretarz@ugzw.pl> sekretarz@ugzw.pl

  _____

  Gmina Zduńska Wola
  ul. Zielona 30
  98- 220 Zduńska Wola
  NIP: 829-164-31-31
  REGON: 730934447

  tel.: (43)823-41-20
  tel.: (43)823-41-29
  fax: (43)823-27-50
  e-mail: <mailto:%20sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl
  www: <http://www.ugzw.com.pl/> www.gminazdunskawola.pl

  _____

  Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata
  i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli
  wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę
  poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie usunąć tę wiadomość. Powielanie lub
  ujawnianie treści tej wiadomości jest niedozwolone.

  Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. Dane przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu,
  sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji
  na stronie <http://www.gminazdunskawola.pl/> www.gminazdunskawola.pl w
  zakładce ochrona danych osobowych.

  _____

  Załączniki