Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez ZGIERZ

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany na
  skrzynkę elektroniczną informuję:

  Odnośnie pkt 1) - radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy;

  Odnoście pkt 2) - zaznaczono odpowiedź - lit. a);

  Odnośnie pkt 3) - zaznaczono odpowiedź - lit. a);

  Odnośnie pkt 4 - odpowiedź 1 radny;

  Odnośnie pkt 5 - odpowiedź 1 mieszkaniec;

  Odnośnie pkt 6 - odpowiedź 0.

  Mirosława Maciak

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Zgierz

  95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4

  tel.: 42-716-25-15, wew. 106

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz.

  Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.

  Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

  Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli
  informacyjnej lub klikając w link
  <https://gminazgierz.pl/serwis/klauzula-informacyjna-urzedu-gminy-zgierz>