Instytucja: 

BRZEŹNICA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Fwd: Re: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - Nowa Brzeźnica przez None

  Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Witam.

  Dot.tematu: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

  1. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu,

  2. Nad raportem pracowali poszczególni kierownicy i pracownicy wydziałów
  i składali informacje do koordynatora,

  3. O raporcie informowano na stronie internetowej gminy, informacji
  udzielał wójt podczas spotkań z mieszkańcami,

  4. 5-ciu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu,

  6. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na
  temat raportu,

  7. Jak w pkt 6.

  Sekretarz Gminy
  Król Radosław

  W dniu 04.02.2020 o 07:30, Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy pisze:

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez BRZEŹNICA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam
  odpowiedzi na poniższe pytania:

  Ad1) Nie

  Ad2) a

  Ad3) b

  Ad4) 0

  Ad5) 0

  Ad6) 0

  Z poważaniem

  Barbara Klęczar

  Sekretarz Gminy Brzeźnica

  W dniu 09-02-2020 o 21:47, sprawa-18291@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: