'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - odpowiedź przez IWANOWICE

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
  lutego br., w załączeniu przesyłam informację.

  Z poważaniem,

  --
  Paulina Czekaj
  Urząd Gminy Iwanowice
  ul. Ojcowska 11
  32-095 Iwanowice Włościańskie
  www.iwanowice.pl

  Klauzula Poufności

  Niniejsza wiadomość e-mail i jej załącznik jest przeznaczona jedynie dla zamierzonego adresata.
  Zawiera ona informacje, które mogą mieć charakter poufny i/lub są chronione przed rozpowszechnianiem
  i udostępnianiem osobom trzecim pod rygorem konsekwencji prawnych. Jeśli nie jest Pan/Pani zamierzonym
  adresatem niniejszej wiadomości nie powinien jej Pan/Pani czytać, kopiować lub używać czy tez przekazywać osobom trzecim.
  Nieautoryzowane użycie, kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim jest surowo zabronione i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne.
  W przypadku błędnego zaadresowania prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę mailem zwrotnym lub telefonicznie oraz wykasować wiadomość.

  Załączniki